Sæsonplan » Holdbeskrivelser

Her finder du beskrivelser af holdene

Du tilmelder dig ved at følge vejledningen under "Tilmelding/betaling".
 

Fortryder du din tilmelding eller ønsker du ikke at gå på holdet mere!

 
  • Kontakt kasseren via email med angivelse af navn og hold senest en måned efter tilmeldingsdatoen.
    Det fulde kontingent
    refunderes - dog minus 100 kr.

  • Udmeldelse senere end en måned efter tilmeldingsdatoen udløser ingen refundering .

Du kan se emailadresse på denne side:  Om Dragør Gymnasterne/Bestyrelse 


 

Familieguf (forældre-barn)


Hvert barn skal ledsages af en voksen, dvs. for tvillingers vedkommende skal de være ledsaget af to voksne under undervisningen.
Familieguf 2 år:                Gitte  
Samvær og nærvær er nøgleordene i et legende univers, hvor både forælder og barn er fysisk aktive. Vi skal løbe, svinge, hoppe, lege, synge og meget andet sjovt sammen med mor eller far, og vi får masser af gode oplevelser sammen mens vi, i trygge rammer, træner sanser, balance og motorik mv.
Familieguf 3 år:     Gitte og Maja  
Samvær, nærvær og fællesskab er nøgleord for Familieguf 3 år, hvor både barn og voksen er i bevægelse sammen. Ud over at have det sjovt, er der stort fokus på at styrke bl.a. motorik, sanser, fysik og kondition. Vi kommer til at lave en masse aktiviteter, der skal hjælpe med at styrke barn og voksens tillid og bånd til hinanden, mens vi samtidig bliver stærkere og mere motoriske og koordinations bevidste. Vi løber, svinger, hopper, springer og leger med og uden redskaber (og airtrack!!) til skønt musik, og alle kan være med. Derudover arbejder vi i løbet af sæsonen, med barnets evne til at følge instruktioner og frigøre sig fra den voksne, for at blive forberedt til på sigt at deltage i holdtræning på egen hånd.
Familieguf 4-5 år:  Gitte og Maja 
Samvær, nærvær og fællesskab er nøgleord for Familieguf 4-5 år, hvor både barn og voksen er i bevægelse sammen. Ud over at have det sjovt, er der stort fokus på at styrke bl.a. motorik, sanser, fysik og kondition. Vi kommer til at lave en masse aktiviteter, der skal hjælpe med at styrke barn og voksens tillid og bånd til hinanden, mens vi samtidig bliver stærkere og mere motoriske og koordinations bevidste. Vi løber, hopper, springer og leger med og uden redskaber (og airtrack!!) til skønt musik, og alle kan være med. Derudover arbejder vi i løbet af sæsonen, med barnets evne til at følge instruktioner og frigøre sig fra den voksne, for at blive forberedt til på sigt at deltage i holdtræning på egen hånd.
Gym, Sjov og Ballade 4–5 år:   Sascha 
I fire til seks års alderen sker der en stor udvikling af kroppen. I denne alder grundlægger barnet mange motoriske færdigheder, som på sigt er vigtige for indlæringen i skolen. Derfor mener vi i Dragør Gymnasterne, at det er vigtigt, at denne læring af de motoriske færdigheder foregår på en sjov måde. Her kan holdet for piger, der har en alder på 4-5 år, være en god start. Vi leger med forskellige håndredskaber: bold, hula hop ringe og vimpler og laver forskellige øvelser, der styrker pigernes kropskendskab og får sat bevægelserne på begreberne foran, bagved, oppe, nede, ved siden af. Vi leger, vi danser til musik, laver små danseserier og leger på redskaber.
Mini Mix 5-6 år:   Maja, Jasmin og David
Dette er vores nye hold til piger og drenge i alderen 5 til 6 år. Holdet består af Maja og Jasmin samt david.
Alle tre træner er på flere hold i Dragørgymnasterne.
Dette nye hold vil være et hold hvor man vil træne videre på de indlærte øvelser fra Familieguf holdet samt udvikle børnes motoriske evner til at lære at lave en koldbøttw korrekt samt påbegynde at lave en vejrmølle, hoppe ned fra højde og lande korrekt. 
Der vil være fart på dette hold og det er udviklingshold til Fart, fis og ballade holdet til næste sæson
Piger 6-7 år – Fart, Fis & Ballade     Maja og David  
Piger 6-7 år (Fart, fis og ballade) er et nyt hold for piger, der elsker at give den gas og have det sjovt blandt veninder. Vi laver sjove, vilde og udfordrende gymnastiske øvelser og lege, og sammen bliver vi stærkere og mere motoriske og koordinations bevidste. Vi løber, svinger, hopper, springer og leger med og uden redskaber (og airtrack!!), og alle kan være med. På holdet har vi det skægt og hyggeligt! – vi er sammen med vores veninder, nye som gamle, imens vi udvikler os til skønt musik!
Rytmepiger 5-6 år:        Sascha 
Rytmepigerne 5 til 6 år er holdet efter Gym, Sjov og ballade. På Rytmepigerne begynder træningen mere at indeholde øvningen i at lave de grundlæggende danse-trin, man som gymnast skal bruge for at lave en serie. Men vi laver også kolbøtter, står på hænder, øver de første øvelser til at lave en vejrmølle og laver en redskabsbane - ikke hver gang men ind imellem Hvis jeres piger har gået på Gym. Sjov og ballade sidste sæson, ville de kunne genkende det helt basale som, hvordan er timen opbygget. En gymnastiktime indeholder: * Opvarmning hver gang samt afspænding til slut * Øvning i at lave dansetrin * Stå på række og holde afstand * Alt starter på højre * Tælle til 4 og 8 takter * Øvning i at have et håndredskab i hænderne – hvad kan en bold, hulahopring og en vimpel og lave en lille serie med et af redskaberne (ikke hver gang)
Pigerne vil lave sin egen dans serie og evt. en fællesserie med de andre to rytmepige hold. Vores fokus i træningen er at alle er med. Alle skal have en følelse at de kan det der bliver undervist i. derfor er det også vigtigt at jeres pige har den rigtige alder eks: En pige der fylder 5 i slut december og en pige der fylder 7 i januar kan som udgang punkt gå på rytmepigerne 5 til 6 år – men hvis de fleste piger på holdet er fyldt 5/6 år når de starter, bliver træning og serier tilrettelagt efter dette. Så er I som forældre i tvivl, så skriv til mig. Så hjælpes vi ad med at finde det rigtige hold til jeres pige.
Sidste sæson deltog vi med rytmepige hold 7 til 8 år ved DGI’s forårsstævne – hvis det er muligt vil vi gerne deltage igen men med alle tre rytmepige hold – så der må forvendtes at op til dette stævne at der kommer nogle søndage hvor der vil være ekstra træning.
Rytmepiger 6-7 år:        Gitte  
Dette er holdet efter Rytmepiger 5 til 6 år. Her er den primært træning af de grundlæggende trin, gymnasten skal bruge når der skal laves en danseserie. På dette hold forsætter vi alt det fra rytmepiger 5 til 6 år (se beskrivelsen af dette hold ovenover) * Laver vi en god opvarmning hvor alle muskelgrupper bliver varme * Laver vi en udstrækning af alle muskelgrupper – smidighed * Viser og øver vi hvordan, ser et strakt arm/fod ud * Hvordan holdes rækken med afstand lige for og ved siden af * Hvorfor er det vigtigt at man tæller takt efter samme princip? * Forbereder gymnasterne på hvordan man går til dans på ”de store” hold – kan lave en serie uden at træneren står foran og viser alle øvelserne. * Vi laver lege som har fokus på rytmiske bevægelser * En gang om mdr. vil vi lave redskabsbane der har fokus på styrketræning af de store muskler grupper. Udover dette træner vi danse/rytmeserie hver gang – det er en fordel hvis gymnasten enten har gået på rytmepiger 5 til 6 år eller har en grund kendskab til dans/gymnastik.

Til opvisningen vil dette hold vise en rytmeserie samt en serie, som indeholder et håndredskab og en fælles serie med de to andre rytmepige hold. Vores fokus i træningen er, at alle er med. Alle skal have en følelse af, at de kan det, der bliver undervist i. Derfor er det også vigtigt, at jeres pige har den rigtige alder eks: En pige, der fylder 6 i slut december, og en pige, der fylder 8 i januar, kan som udgang punkt gå på rytmepigerne 6 til 7 år – men hvis der er flest piger på holdet, som er fyldt 6/7 år, når de starter, bliver træning og serier tilrettelagt efter dette. Så er I forældre i tvivl, så skriv til mig, så hjælpes vi ad med at finde det rigtige hold til jeres pige

Pigerne vil til opvisningen lave to serier + en fælles serie med de to andre rytmepige hold.

Sidste sæson deltog vi med rytmepige hold 7 til 8 år ved DGI’s forårsstævne – hvis det er muligt vil Victoria og jeg gerne deltage igen men med alle tre rytmepige hold – så der må forvendtes at op til dette stævne, at der kommer nogle søndage hvor der vil være ekstra træning. Stævnet ligger som udgangspunkt i marts.
Rytmepiger 7-8 år:         Gitte   
Dette hold er holdet før man skal op på det første Freestyle hold eller det første spring mix hold og derfor også holdet hvor man som gymnast forvendtes at man kunne kende forskel på højre og venstre. Stå på række og have en rigtig god rum og retnings fornemmelse.
Dette hold har primært fokus på det at danse, lave serier, øver sig i at kunne noget der er svært uden at give op., øver sig i at lave vejrmøller og komme til dans med håret sat op J
En time består af
v Alt det basale fra rytmepiger 5 til 6 + 6 til 7 år
v Opvarmning og smidighed alle muskel grupper varmes op
v Øve isolering af muskler – (hvad kan mine arme uden mine ben bevæge sig)
v Øve nye trin til danse/rytme serie og fællesserie hver gang
v Lave lege med fokus på danse trin
v Øve forskellige måder at stå på række, i en serie
v Øve sig i at kigge på hinanden når der danses – (træning i at have et publikum på)
v Øve sig i at nogen kan det hele første gang – andre skal øve sig tre gange
v Fremmøde og engagement – det skal være sjovt at gå gymnastik og blive beder til at danse.
Ud over alt dette skal det være sjovt at komme til dans på rytmepige holdet – vi vil have forældre dage hvor i som forældre må deltage i undervisningen og få lidt indsigt i hvad det vil sige at være en ”rytmepige”
Pigerne vil til opvisningen lave to serier med overgang fra en rytme/danse serie til en serie med et håndredskab + en fælles serie med de to andre rytmepige hold.
Sidste sæson deltog vi med rytmepige hold 7 til 8 år ved DGI’s forårsstævne – hvis det er muligt vil Victoria og jeg gerne deltage igen men med alle tre rytmepige hold – så der må forvendtes at op til dette stævne, kommer nogle søndage hvor der vil være ekstra træning. Stævnet ligger som udgangspunkt i marts.
 
Drenge 6-7 år – Fart, Fis & Ballade  Maja og David 
Drenge 6-7 år (Fart, fis og ballade) er et hold for drenge, der elsker at give den gas og have det sjovt blandt kammerater. Vi laver sjove, vilde og udfordrende gymnastiske øvelser og lege, og sammen bliver vi stærkere og mere motoriske og koordinations bevidste. Vi løber, hopper, springer og leger med og uden redskaber (og airtrack!!), og alle kan være med. På holdet har vi det skægt og hyggeligt! – vi er sammen med vores venner, nye som gamle, imens vi udvikler os til skønt musik! Drenge 5-6 år (Fart, fis og ballade) forbereder drengene til det videre forløb som gymnast – eksempelvis til holdet ”Drenge 7-8 år”
Springmix 8-9 år:              Robin    
Forberedelse til Springmix 10-11 år
Dette hold er primært grundlæggende springgymnastik og akrobatiske lege. Vi vil arbejde på gulv, airtrack, trampet og med redskabsbaner.
Sæsonen begynder med helt simple øvelser for at få alle med fra starten, og vi arbejder os hurtigt frem til de mere udfordrende bevægelser. Desuden vil vi øve basal rytme og parkour.

 
Springmix 10-11 år:            Robin    
Forbereder børnene til Springmix spring 12-15 år.
Vi arbejder hovedsageligt på airtrack, trampet, gulv og med enkelte redskabsbaner.
Sæsonen begynder med repetition af simple øvelser, da niveauforskellen kan være stor på dette hold. Vi vil sammen bevæge os mod et fælles mål.

Vi vil bygge videre på rytme og parkour fra foregående hold.
Springmix 12-15 år:           Emil    
Viderebygning af Springmix 10-11 år.
Vi arbejder hovedsageligt på airtrack, trampet og gulv. Her vil vi repetere de basale spring, og hurtigt bevæge os videre til de sværere øvelser.
Som på de foregående hold vil vi integrere basal rytme, akrobatik og parkour.


Sæsonen ender ud i en fælles opvisning og midtvejs tager vi til DGI’s Forårsstævne.
 
Mini-freestyle 8-9 år: Josephine       
Mini-Freestyle er et hold for piger, der er klar til at træde ind i den store, seje danseverden. Vi lægger legen lidt til side og fokuserer mere på, hvordan vi gennem forskellige bevægelser og dansetrin kan skabe vores egen super seje koreografi. I løbet af året håber vi på, at pigerne kan vise deres show til forskellige stævner og opvisninger i Københavns danseverden.
Det vigtigste for os trænere er, at pigerne er klar på at blive udfordret både på deres dansefærdigheder, men også på deres sociale relationer. Vi bestræber os nemlig på, at man ikke nødvendigvis skal være sammen med ”bedste veninden” hele tiden. Mini-Freestyle er ét samlet hold, hvor alle er velkomne!

Vi er et nyt dansetrænerteam, med forskellige erfaringer og dansebaggrund. Fælles for os er, at vi begge er utroligt engagerede, grundige og klar på de nye udfordringer. Og så læser vi Idræt og Ernæring sammen, på Københavns universitet.
Vi er utroligt spændte på den nye sæson og glæder os meget til at danse med en masse friske piger!
 
OBS
Da vi skal til forskellige stævner må der forventes ekstra- og forlænget træning op til opvisninger.
Vi forventer at man har et stabilt fremmøde, da alle forventes at kunne serierne til ”opvisningsstandarden” når vi skal vise showet til stævner.
 
Freestyle 10-11 år: Josephine           
Freestyle 10-11 er et hold for danseglade piger, som er klar på at blive udfordret i alle mulige forskellige dansestilarter. Vi har især fokus på hip hop, moderne dans og funk/girly og vi kommer til at øve en masse sjove, tekniske dansetrin og sammensætte koreografier. Gennem sæsonen vil vi tage til opvisninger og stævner, så pigerne kan få lov til at vise hvad de kan.
Vi lægger vægt på, at vi skal have det sjovt samtidigt med, at vi kan være fokuserede, mens vi øver dansetrin og grundteknik. Vi er et dansehold, hvor dansen er i fokus! Pigerne vil blive udfordret på deres koncentration og tekniske færdigheder og vi bestræber os på at pigerne skal være ambitiøse ift. vores samlede show.

Vi er et nyt dansetrænerteam, med forskellige erfaringer og dansebaggrund. Fælles for os er, at vi begge er utroligt engagerede, grundige og klar på de nye udfordringer. Og så læser vi Idræt og Ernæring sammen, på Københavns universitet.
Vi er utroligt spændte på den nye sæson og glæder os meget til at danse med en masse friske piger!
 
OBS
Da vi skal til forskellige stævner må der forventes ekstra- og forlænget træning op til opvisninger.
Vi forventer at man har et stabilt fremmøde, da alle forventes at kunne serierne til ”opvisningsstandarden” når vi skal vise showet til stævner.
 
Freestyle 12-14 år: Josephine           
Det store Freestyle hold, er et hold for piger der elsker at danse! Vi har meget fokus på teknik og perfektionering af dansetrin. Udfordringerne og ambitionerne er høje, men alle kan være med! Vi arbejder hårdt på, at alle pigerne får succes med det at danse og være en del af et dansehold.
Dansen vil være en blanding af trin fra forskellige stilarter, bla. jazz, freestyle og hiphop, som vi sætter sammen i serier og shows. Pigerne skal ud til forskellige shows og stævner, hvor de kan vise hvad de har lært.

Holdet er åbent for alle, uanset erfaring, og der vil være rigelig med udfordringer for både nye og gamle elever.

NB
Da vi skal til forskellige stævner må der forventes ekstra- og forlænget træning op til opvisninger.
Vi forventer at man har et stabilt fremmøde, da alle forventes at kunne serierne til ”opvisningsstandarden” når vi skal vise showet til stævner

OBS: Man skal forvente, at der kommer ekstra omkostninger (deltagergebyr, dragter og kostumer) gennem sæsonen i forbindelse med opvisninger. Foreningen vil dog forsøge at holde ekstra omkostninger nede på omkring DKK 200,-. Disse betales løbende efterhånden, som de opstår.
Showdance for unge: Louise         
Showdance for unge henvender sig til alle fra 16 år-25 år, som elsker at danse. Det er en
dansetime der henter sin inspiration fra musikvideoer, og vil være en blanding af bl.a. jazz,
funk, hiphop og dancehall som sættes sammen til serier til fed musik. Der vil være masser
af fokus på teknik, smidighed og konditionstræning, men vigtigst er det glæden ved at
danse, der er i fokus. Holdet er for alle uanset erfaring, da vores instruktør laver serierne
ud fra elevernes niveau.

Showdance for Unge planlægger at deltage i Stenbro stævnet (Januar), DGI
Forårsstævne (Marts), Foreningens egen opvisning (April) og på Bakken (Maj).
OBS: Der vil forekomme en egenbetaling i forbindelse med indkøb af dragter/udstyr -
dette forventes at udgøre max 400 kr for denne sæson.
NB: Holdet er et opvisningshold, men det er ikke et krav at deltage i opvisningerne. Du kan
derfor godt deltage i undervisningen, selvom du ikke er interesseret i at tage ud og opvise.
Dog gør vi opmærksom på, at der forventes et stabilt fremmøde af alle deltagere.
Showdance for voksne: Louise           
Showdance for voksne henvender sig til alle fra 20 år og deropad, som elsker at danse.
Det er en dansetime der henter sin inspiration fra musikvideoer, og vil være en blanding af
bl.a. jazz, funk, hiphop og dancehall som sættes sammen til serier til fed musik. Der vil
være masser af fokus på teknik, smidighed og konditionstræning, men vigtigst er det
glæden ved at danse, der er i fokus. Holdet er for alle uanset erfaring, da vores instruktør
laver serierne ud fra elevernes niveau.

Showdance for Unge planlægger at deltage i Stenbro stævnet (Januar), DGI
Forårsstævne (Marts), Foreningens egen opvisning  (April) og på Bakken (Maj).
OBS: Der vil forekomme en egenbetaling i forbindelse med indkøb af dragter/udstyr -
dette forventes at udgøre max 400 kr for denne sæson.
NB: Holdet er et opvisningshold, men det er ikke et krav at deltage i opvisningerne. Du kan
derfor godt deltage i undervisningen, selvom du ikke er interesseret i at tage ud og opvise.
Dog gør vi opmærksom på, at der forventes et stabilt fremmøde af alle deltagere.

 
Fitness Dance:           Bettina      
Vi starter med lidt opvarmning og bygger lidt tempo på. Så gennemgås og danses der et par forskellige Latino dansetrin fra f.eks. Salsa og Mambo for at få gang i hofterne. For at få pulsen helt op bygger vi træningen op omkring Combatt Fitness. I Combatt bruger vi nogle af de samme bevægelser med armene som i boksetræningen. (I visse kombinationer bruger vi håndvægte, dog ikke en nødvendighed). Afslutningsvis skal vi have pulsen ned igen i et stille og roligt tempo Det gør vi ved forskellige udstrækninger både på gulvet og på en måtte. Mød op og deltag aktivt i undervisningen og føl glæden strømme igennem dig når timen er slut Betaling ved køb af klippekort med 10 klip sker direkte hos træneren. Indmeldelsesgebyr betales ved tilmelding.
Pilates, EFFEKT og Styrketræning:         Linda     
Pilates, EFFEKT, Styrketræning, torsdag i Tumlesalen på Dragør Skole Syd, byder på en blanding af Pilates, EFFEKT og styrketræning generelt, krydret med Feminin Fitness og en smule Yoga.                             

Pilates: Overordnet styrker Pilates mave og ryg, smidighed og styrke og stabilitet i hele kroppen, og ikke mindst evnen til at udføre korrekte og økonomiske bevægelser. Det siges om Pilates: Efter 10 lektioner føler du dig bedre tilpas, efter 20 ser du bedre ud og efter 30 lektioner har du fået en ny krop.
        
EFFEKT: Er funktionel og holdningskorrigerende muskeltræning. Træningen består af muskeltræningsøvelser, der udføres stående, siddende, på alle 4 og liggende. Alle øvelser udføres langsomt og kontrolleret enten af kroppens eller legemsdelenes egen vægt eller ved brug af redskaber.                                           
Motion for Mandfolk:                         Dorrit      
Har du lyst at lave gymnastik under hyggelige former sammen med andre modne mandfolk, er dette holdet for dig.

Vi laver effektive og målrettede øvelser, der styrker hele kroppen og aktiverer alle musklerne - også de inderste.
Om du er ung eller ældre, om du har dyrket gymnastik før eller ej gør ingen forskel, blot skal du have lyst til at lave motionsgymnastik.

Øvelserne er tilrettet flere niveauer, og vi arbejder os stille op roligt op i niveau i løbet af sæsonen. Programmet varierer, så musklerne hele tiden udfordres. Opvarmning er en fast del af programmet, derefter arbejder vi os igennem kroppen og slutter med udstrækning.

Holdet har eksisteret i mange år og har gode traditioner omkring jul- og sæsonafslutning - og der er en god ånd.
Alle nye medlemmer vil blive varmt modtaget.
Tilmelding
Tilmelding skal ske personligt og sammen med betaling.
Tilmeld dig her
Kalender
Besøg vores side
Dragør Gymnasterne - www.dragoergymnasterne.dk - Email: dragoergymnasterne@gmail.com