Forside

 

Sæson 2016- 17 starter mandag 12. september.
 

Nyt i vores program er Yoga - familiehold


Vi søger ny kasserer til vores forening - læs mere nederst på siden


 

Tilmelding og betaling skal ske personligt og via hjemmesiden - gå ind

på fanen "tilmelding/betaling" hvor holdene står nederst på siden.

 Det er en fordel at gennemlæse retningslinierne for tilmelding og betaling, inden du tilmelder dig.

For tilmelding: Klik på det ønskede hold og følg anvisningerne - det er ikke muligt at reservere en plads eller tilmelde sig via et bestyrelsesmedlem eller en træner.

 
 

Holdbeskrivelser og trænerpræsentationer finder du under under fanen "Sæsonplan 2016-17".
Email adresse på holdledere finder du i holdbeskrivelserne.

Læs også forbehold og de øvrige generelle betingelser på denne side.

Kun skriftlige henvendelser vil blive besvaret.

 

 

Vi glæder os til at se dig!

Bestyrelsen 

KIG PÅ VORES MANGE BILLEDER FRA OPVISNING, 
FASTELAVN MV. I GALLERI

 Dragør Gymnasterne søger ny kasserer 
Foreningens kasserer gennem mange år ønsker nu at trække sig.
Vi søger derfor en ny kasserer med tiltrædelse snarest.

Kassererens opgaver er:
  • Sammenholde bank kontoudtog med  Dankort kontingent-indbetalinger i foreningens administrative system “Conventus”.
  • Tilbagebetale kontingent ved udmeldelser.
  • Udbetale løn til trænere, løn udbetales dels via Multidata dels ved bankoverførsel.
  • Betale  regninger.
  • Kontere af alle ind- og udbetalinger. Bilag videregives halvårligt til forretningsfører for indtastning i regnskabs-program.
  • Udarbejde  medlemsstatistik ved årsafslutning for videregivelse til DGI (Sammenslutning af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger)
  • Udarbejde tilskudsregnskab ved årsafslutning til Dragør Kommune. Dette regnskab skal revideres af foreningens interne revisorer og godkendes af bestyrelsen.
Resten af denne sæson vil nuværende kasserer være ny kasserer behjælpelig med alle disse funktioner. Der skal regnes med 30-40 timer årligt, og foreningen kan tilbyde godtgørelse for arbejdet.
 
Det vil være en klar fordel, hvis kassereren kan deltage i nogle bestyrelsesmøder for at få indblik i foreningens aktiviteter.
 
Dragør Gymnasterne har eksisteret i 85 år og er udsprunget af Dragør Boldklub i sin tid. Du kan læse mere om historien på vores hjemmeside www.dragoergymnasterne.dk , hvor du også kan se, hvilke hold vi tilbyder, og hvordan foreningen er opbygget. Bestyrelsen består af engagerede frivillige, der bruger sin fritid på foreningsarbejdet.
 
Er du interesseret i jobbet kan du kontakte nuværende kasserer Anette Mathisson: anette.mathisson@gmail.com, og få mere at vide.

Mød os på facebook
 


 

Forbehold
Et hold kan blive lukket på grund af manglende tilgang.

Er holdet optaget anbefaler vi, at du lader dig skrive på venteliste - så du får automatisk besked når der er en ledig plads. Du har 48 timer til at melde dig ind - derefter går tilbudet videre til næste. Det er systemet, der automatisk sender disse mails, og det er derfor uden for bestyrelsens og trænernes indflydelse.


Spørgsmål vedr. undervisningen på holdet
skal rettes til den pågældende træner - se trænerens email under  fanen sæsonplan 2016-17 og holdbeskrivelser.

Aldersgrænse 
Skæringsdatoen for aldersgrænsen følger kalenderåret. Dvs. at barnet skal være fyldt 4 år inden udgangen af kalenderåret for at kunne deltage på et hold for 4 år/4-5 år. 
Det er vigtigt, at barnet kommer på det rigtige hold. Motorikken i 4-7 års alderen udvikler sig meget.

Fotografering/ film under træningen
Det er helt op til den træner, der underviser holdet om der må fotograferes – så spørg.
Hvis du IKKE ønsker, at dit barn må blive fotograferet/ videofilmet under træningen skal dette meddeles til træneren. Man skal dog forvente, at der vil være mange forældre, der fotograferer og videofilmer
til den årlige opvisning i Hollænderhallen.

Børneattester
Bestyrelsen har indhentet børneattester på alle trænere, der underviser børn under 15 år

Udmeldelse/ handelsbetingelser
Udmeldelse skal ske skriftligt til kasserer Anette Mathisson - husk at angive kontonummer, hvor pengene skal indsættes - 
udmeldelse skal ske inden 4 uger efter holdstart, hvis man starter efter sæsonstart gælder tilmeldingsdato - 
for at få kontingent minus 100 kr.
tilbage.
anette.mathisson@gmail.com


Se "Handelsbetingelser" når du tilmelder dig.

Alle forældre bedes læse Velkomstbrev til børnehold med en masse vigtige oplysninger.
Findes under fanen
Om Dragør Gymnasterne.

Dragør Gymnasterne - www.dragoergymnasterne.dk