Tilmelding » Forbehold

Forbehold

  • Et hold kan blive lukket på grund af manglende tilgang.
  • Er holdet optaget anbefaler vi, at du lader dig skrive på venteliste - så du får automatisk besked når der er en ledig plads.
  • Du har 48 timer til at melde dig ind - derefter går tilbudet videre til næste.
  • Det er systemet, der automatisk sender disse mails, og det er derfor uden for bestyrelsens og trænernes indflydelse.


Spørgsmål vedr. undervisningen på holdet skal rettes til den pågældende træner - se trænerens email under fanen sæsonplan 2017-18 og holdbeskrivelser.

 

Aldersgrænse 

Skæringsdatoen for aldersgrænsen følger kalenderåret. Dvs. at barnet skal være fyldt 4 år inden udgangen af kalenderåret for at kunne deltage på et hold for 4 år/4-5 år. 
Det er vigtigt, at barnet kommer på det rigtige hold. Motorikken i 4-7 års alderen udvikler sig meget.

 

Fotografering/ film under træningen

Det er helt op til den træner, der underviser holdet om der må fotograferes – så spørg.
Hvis du IKKE ønsker, at dit barn må blive fotograferet/ videofilmet under træningen skal dette meddeles til træneren. Man skal dog forvente, at der vil være mange forældre, der fotograferer og videofilmer
til den årlige opvisning i Hollænderhallen.

 

Børneattester

Bestyrelsen har indhentet børneattester på alle trænere, der underviser børn under 15 år

 

Udmeldelse/ handelsbetingelser

Udmeldelse skal ske skriftligt til kasserer Niels Peter O. Brandi - husk at angive kontonummer, hvor pengene skal indsættes - 
udmeldelse skal ske inden 4 uger efter holdstart, hvis man starter efter sæsonstart gælder tilmeldingsdato - 
for at få kontingent minus 100 kr.
tilbage.
np@casabrandi.dk

Se "Handelsbetingelser" når du tilmelder dig.

 

Tilmelding
Tilmelding skal ske personligt og sammen med betaling.
Tilmeld dig her
Besøg vores side
Dragør Gymnasterne - www.dragoergymnasterne.dk - Email: dragoergymnasterne@gmail.com